Privacyverklaring

Privacyverklaring Lokaal 150

Lokaal 150 is verplicht je te informeren over de verwerking van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen hoe Lokaal 150 met je gegevens omgaat.

Hoe waakt Lokaal 150 over je persoonlijke gegevens?

Lokaal 150 gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke gegevens. Ook neemt Lokaal 150 de bescherming van persoonlijke gegevens serieus, daarom neemt Lokaal 150 passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke gegevens verzamelt Lokaal 150 en hoe gebeurt dit?

Lokaal 150 heeft bij de intake persoonlijke gegevens aan je gevraagd. Ook heeft Lokaal 150 soms in een eerder stadium al informatie ontvangen via een mailformulier of mailbericht, sms of whatsapp-bericht.

Lokaal 150 heeft bij de intake de volgende gegevens genoteerd, voor zover je die verstrekt hebt: je voornaam en je achternaam, je geboortedatum, je opleiding, je land van herkomst, eventueel de bedrijfsnaam van je onderneming of die van je werkgever, je adresgegevens, je telefoonnummer en je e-mailadres. 

Soms maakt Lokaal 150 ook gebruik van foto’s van personen, bijvoorbeeld voor een artikel op de website van Lokaal 150. Foto’s worden uitsluitend na toestemming van de mensen die op de foto staan gepubliceerd.

Waarvoor gebruikt Lokaal 150 persoonsgegevens?

Lokaal 150 gebruikt je gegevens om de diensten zo goed mogelijk af te stemmen op je wensen, voorkeuren  en mogelijkheden. Lokaal 150 gebruikt je gegevens ook om contact met je op te kunnen nemen, in het kader van de overeengekomen taaltraining. Ten slotte gebruikt Lokaal 150 je persoonsgegevens om betalingen te kunnen afhandelen.

Maakt Lokaal 150 gebruik van geautomatiseerde verwerkingen?

Lokaal 150 maakt uitsluitend gebruik van persoonlijk bediende computersoftware, zoals een tekstverwerker, e-mailsoftware en een digitaal adressenbestand.

Hoe lang bewaart Lokaal 150 je gegevens?

Lokaal 150 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de overeengekomen doelen te realiseren. Als de relatie beëindigd is worden de gegevens uitsluitend nog bewaard voor administratieve en fiscale doeleinden. 

Gegevens voor de belastingdienst worden – om aan de wettelijke verplichting te voldoen – ten minste zeven jaar bewaard.

Ook kan het zijn dat Lokaal 150 nog als service mails blijft versturen met taalgerelateerde en Nederlandse cultuurgerelateerde tips. Onderaan elke mail kun je je eenvoudig afmelden.

Deelt Lokaal 150 je persoonsgegevens met derden?

Lokaal 150 verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Verder wordt jaarlijks, om te voldoen aan de wettelijke fiscale verplichting, de projectadministratie gedeeld met de accountant.

Maakt Lokaal 150 gebruik van cookies?

Lokaal 150 gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zo kan bijvoorbeeld worden bekeken hoeveel bezoekers de website van Lokaal 150 hebben bezocht. Er kan niet worden bekeken wie de website van Lokaal 150 heeft bezocht.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lokaal 150.

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Lokaal 150 een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van je heb in een computerbestand naar je toe te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar info@Lokaal150.nl.

Ook je verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je naar dit e-mailadres sturen. Lokaal 150 zorgt er dan voor dat je gegevens binnen enkele dagen zijn aangepast of verwijderd uit de projectadministratie.

Als je niet tevreden bent over de werkwijze van Lokaal 150, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-01-2021.