Lesmateriaal NT2

Voor elke NT2 cursus is een boek noodzakelijk.

Ik maak in mijn NT2 cursussen uitsluitend gebruik van boeken die zijn ontwikkeld door professionals en methodes die zich in de praktijk hebben bewezen.

Hieronder een boekenlijst gerangschikt op niveau.

Ik heb linkjes aangebracht waarmee je rechtstreeks bij de uitgeverij kunt bestellen.

Bestel je liever bij je plaatselijke boekhandel of bij mij, dan kan dat natuurlijk ook.

 

Ten behoeve van cursus inburgeren

Inburgering A1
isbn 9789081548861
364 pagina’s
auteurs: Ad Appel en Kirsten Verpaalen
uitgeverij: Appel
bestelbaar bij de uitgeverij

Nederlands tot en met taalniveau A1

Je leert de duizend meest gebruikte Nederlandse woorden. De woorden en zinnen zijn geïllustreerd met foto’s. Elke les biedt woorden en zinnen aan met behulp van alledaagse thema’s, zoals je huis, je familie, school, werk en de Nederlandse cultuur.

Je leert door te luisteren en na te zeggen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van audio oefeningen. Aan de hand van dit materiaal wordt veel aandacht besteed aan de uitspraak.

Het boek maakt veel gebruik van korte animatiefilms (online).


Ten behoeve van cursus 0-A2 voor hogeropgeleiden

Nederlands in gang van 0 naar A2
– voor hogeropgeleiden
– isbn 9789046905609
– 318 pagina’s / 24 maanden toegang tot website
– auteurs: Berna de Boer en Margaret van der Kamp
– uitgeverij: Coutinho
bestelbaar bij de uitgeverij

Nederlands voor beginners, om zo snel mogelijk A2 niveau te bereiken.

Deze methode is gericht op hoogopgeleide anderstaligen. Je leert snel de Nederlandse taal te begrijpen en toe te passen.

Het accent ligt op het toepassen van de Nederlandse taal in het dagelijks leven.

Alle taalvaardigheden worden getraind: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

De Nederlandse grammatica wordt helder uitgelegd.

De dialogen van de geluidsfragmenten zijn gebaseerd op alledaagse situaties.

Veel aandacht voor woordenschatverwerving, met aansprekende opdrachten en actieve werkvormen.

Op de website van de uitgeverij staat, naast het audiomateriaal, een schat aan aanvullende oefeningen, woordenlijsten en extra beeld- en geluidsmateriaal.


Ten behoeve van cursus A2-B1 voor middenopgeleiden

Nederlands In zicht van A2 naar B1
– voor middenopgeleiden
– isbn 9789058756152
– 276 pagina’s / 12 maanden toegang tot nt2school.nl
– auteurs: Wim Tersteeg Sandra Duenk
– uitgeverij: Boom
bestelbaar bij de uitgeverij

Nederlands voor gevorderden op weg naar MBO-niveau

Dit boek is ideaal als je op A2 niveau zit en zo snel mogelijk op niveau B1 wilt komen.

Het boek kenmerkt zich door de kleine stapjes waarin de grammatica behandeld wordt en waarmee je je woordenschat kunt uitbreiden.

Het boek behandelt onderwerpen waar iedereen in het dagelijkse leven mee te maken krijgt: werk, vrije tijd, geld en relaties.

Met aanvullend materiaal (nt2school.nl) geeft de uitgeverij je veel mogelijkheden om te oefenen. Denk hierbij aan korte filmpjes en audio-fragmenten.


Ten behoeve van cursus A2-B1 voor hogeropgeleiden

Nederlands in actie van A2 naar B1
– voor hogeropgeleiden
– isbn 9789046902981
– 276 pagina’s
– auteurs: Berna de Boer en Margaret van der Kamp
– uitgeverij: Coutinho
bestelbaar bij de uitgeverij

Snel naar B1 voor hogeropgeleiden die nu op A2 niveau zitten

In de acht hoofdstukken die verschillende onderwerpen behandelen komen elke keer alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Elk hoofdstuk draagt ook bij aan uitbreiding van je woordenschat en grammaticale kennis.

Dit zijn de onderwerpen: werk, studie en vrije tijd, reizen, gevoelens, onderwijs, buitenlanders in Nederland, relaties, economie en kunst.

De leerstof wordt aangevuld met beeldfragmenten uit het dagelijks leven, aansprekende opdrachten en actieve werkvormen. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen waarmee je kunt toetsen of je de leerstof goed begrepen hebt.

Op de website van de uitgeverij is veel extra studiemateriaal te vinden, waaronder beeld- en geluidsfragmenten, uitgeschreven teksten van deze fragmenten, ingesproken teksten uit het boek, extra oefeningen en lijsten met veelvoorkomende woorden.


Ten behoeve van cursus B1-B2

Nederlands op niveau van B1 naar B2
– voor hogeropgeleiden
– isbn 9789046904411
– 312 pagina’s
– auteurs: Berna de Boer, Ronald Ohlsen
– uitgeverij: Coutinho
bestelbaar bij de uitgeverij

Lesboek voor hogeropgeleide cursisten op B1 niveau die snel door willen naar B2 (HBO-niveau).

Dit boek brengt je van niveau B1 naar niveau B2.

De hoofdstukken zijn gebaseerd op abstracte actuele thema’s: positief, sociaal, progressief, (inter)nationaal, creatief en duurzaam.

In elk hoofdstuk komen telkens alle vaardigheden aan bod: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Ook besteedt het boek veel aandacht aan uitbreiding van de woordenschat en typisch Nederlandse uitdrukkingen en gaat het boek verder in op de grammatica.

De nadruk ligt telkens op actief gebruik van de taal in betekenisvolle situaties.

Ook cultuur en geschiedenis komen aan bod, omdat deze nauw verweven zijn met de taal.

Het boek kenmerkt zich door het gevarieerde aanbod aan leerstof in de vorm van  verrassende teksten, beeldfragmenten, oefeningen.

Ook zijn in het boek opdrachten en tips opgenomen om je voor te bereiden op het Staatsexamen NT II.

Op de website van de uitgeverij is veel extra  studiemateriaal te vinden, waaronder beeld- en audiofragmenten, uitgeschreven teksten van deze fragmenten, ingesproken teksten uit het boek, liedjes, ingesproken leesteksten en vocabulaire, grammatica-, prepositie- en vocabulaireoefeningen en oefeningen met onregelmatige werkwoorden en specifieke staatsexamenopdrachten.


Ten behoeve van cursus B2-C1

Nederlands naar perfectie van B2 naar C1
– voor hogeropgeleiden
– isbn 9789046904527
– 316 pagina’s
– auteurs: Emily Palmer / Miranda van ’t Wout
– uitgeverij: Coutinho
bestelbaar bij de uitgeverij

Leerstof voor cursisten die de Nederlandse taal willen beheersen op academisch niveau.

Het boek behandelt in acht hoofdstukken een breed scala aan wetenschappelijke thema’s.

Naast de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken is er veel aandacht voor uitbreiding van de woordenschat.

Cursisten maken kennis met de finesses van de taal en met typisch academisch taalgebruik.

De focus ligt op populairwetenschappelijke teksten en beeldfragmenten, maar daarnaast biedt de uitgave ook opdrachten bij sketches, liedjes en columns, om het geheel te verluchtigen.

Verder worden enkele lastige grammaticakwesties nog eens herhaald. Het boek bevat ook veel mogelijkheden om taalvaardiger te worden binnen de context van studie en carrière, zoals bij het houden van een presentatie of het schrijven van een betoog.

Op de website van de uitgeverij staan veel beeld- en audiofragmenten, woordenlijsten en oefeningen voor woordenschat, grammatica, preposities en uitspraak.