NT2 en het Europees Referentie Kader

Taalniveaus NT2

Het Europees Referentiekader (ERK) of Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) beschrijft wat je in een vreemde taal precies moet kunnen om aan te tonen dat je deze taal op een bepaald niveau beheerst.

Het ERK onderscheidt zes niveaus:
A1 en A2: basisgebruikers
B1 en B2: gevorderde gebruikers
C1 en C2: vergevorderde gebruikers

Systematisch de Nederlandse taal beter leren begrijpen, spreken, lezen en schrijven.Stap voor stap de Nederlandse taal beter beheersen. Op welk niveau zit je nu? Lesprogramma NT2 van Lokaal 150.

Taalvaardigheden NT2

Het Europees Referentiekader (ERK) onderscheidt vijf taalvaardigheden: lezenluisteren, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Dit zijn ook de vaardigheden die in de eindexamens worden getoetst.

Het ERK gaat uit van wat je bij die vijf vaardigheden moet beheersen. Om dat goed te bepalen, zijn voor alle niveaus zogenaamde ‘can do-descriptoren’ ontworpen.

Graag verwijs ik naar Wikipedia voor meer algemene informatie over ERK.

En naar een pdf van Nederlandse Taalunie voor gedetailleerde informatie over de ERK niveaus.